भाषा सबैको सिकौँ र बोलौँ तर आफ्नो माटो र आफ्नो भाषाको पनि जगेर्ना गरौँ।