गाइडिङ गर्दा जन्मदिनमा भोकै

नियमित स्तम्भ गाइडमा नेपालनाम्चा प्रस्तुत गर्छ, पिपला ढुङ्गाना । तपाई टुर गाइड । कहिलेखि गाइडिङ सुरु गर्नुभयो ?हजुर म पथप्रदर्शक । सन् २०१७ को शुरुवातदेखि (टुर गाइड) [...]