वाणीदेखि संगीत सम्म धुन अर्कैको हुन्छ
देखिनुमा रवाफिलो गुन अर्कैको हुन्छ
स्वाबलम्बी हुँ भनेर छाति फुलाइ हिड्नेहरुको
गलामा सुन र भान्सामा नुन अर्कैको हुन्छ।।

Recommended Posts