मुक्तक

सम्झियो भगवान जसलाई उसैले किन दास देख्छ
देओस् कोही अक्सिजन नै देख्नेले किन बतास देख्छ
साविक भन्दा अलि बढी चिल्लो चाप्लो घस्नेलाइ नै
किन होला दुनियाले देख्नु सम्म खास देख्छ।।

Recent Posts

Leave a Comment