मुक्तक

सवाल हरुको वस्तीमा म जवाफ खोजिरहेछु
लाग्छ हत्तारको दुनियामा लगाब खोजिरहेछु
सबै आफ्ना सबै राम्रा शंका गर्नु कसलाई गर्नु
त्यहि भिडमा नकावधारी खराब खोजीरहेछु।।

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Pipala

I hope you enjoy your visit to my webpage. Do not forget to leave your feedback