न त उसले छाडेको त्यो नासो याद आयो
न जिन्दगी सँगको कुनै गुनासो याद आयो
मरण भन्दा जिन्दगी गुरुङ्गो भएछ सरकार
काटेपछी उसको घाँटीको पासो याद आयो

Recommended Posts