जिस्किएर मस्किने त्यो बानी अर्कै कुरा
फाइदा मात्रै देखेकालाइ हानी अर्कै कुरा
रानी बनाउँछु भन्ने हरु बिर्सिदिन्छन् कहिले काँही
साँच्चै रानी र रानी वाला कहानी अर्कै कुरा

Recommended Posts