म मन्दिर हूँ

लाग्छ म मन्दिर हूँ

मलाई मन परेको मान्छे
भर्खरै मात्रै पार भयो म देखि
मलाई बाँया पारेर
र थाहा छ
उ अब कहिल्यै फर्केर आउँदैन
यो बाटो
र पाँउदिन मैले
उसको दाँया पर्ने अबसर!!

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Pipala

I hope you enjoy your visit to my webpage. Do not forget to leave your feedback

pipala dhungana पिपला ढुंगानाpipala dhungana पिपला ढुंगाना