फूल

जिन्दगी फूल हो र त झर्छ एक दिन नचाहरै
अविनाशी होइन र त मर्छ एक दिन नचाहेरै
आफैँलाई सच्याउनु छ समयको रफ्तार सँगै
नत्र जीवन अप्ठ्यारोमा पर्छ एक दिन नचाहेरै

-पिपला ढुंगाना

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Pipala

I hope you enjoy your visit to my webpage. Do not forget to leave your feedback