रुनै बिर्सेछु

मैले रुनै बिर्सेछु अचेल
तिमीले बानी बनाएउ र पो
मोलै लाग्दैन ति आशु को
तिमी ले पानी बनाएउ र पो

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Pipala

I hope you enjoy your visit to my webpage. Do not forget to leave your feedback