माया

करले हुँदैन माया, डरले हुँदैन माया
तिमी गर्छौ व्यर्थै रहर, रहरले हुँदैन माया,
पर्खेर समय त्यो जितौँला प्रित नसोचे
जो हुन्छ हुन्छ आफैँ,प्रहरले हुँदैन माया।

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Pipala

I hope you enjoy your visit to my webpage. Do not forget to leave your feedback