जसको साधनाले ढुङ्गोलाई भगवान बनाउँछ,
जो पुज्छ भगवान र साधकलाई कसरी ढुङ्गो बनाउँछ?
खबरदार परै बस्नु जातियताको वकालत गर्नेहरु हो!
तिम्रो बिखण्डनकारी चलखेल अघेरै गन्हाउँछ!

Recommended Posts