डरायो हाल बेहाल डरायो
अखडा र खालले पार्ने गाल डरायो
जब बेवास्ता गरेँ जानि जानि झेलि खेलका हरकतहरु
अात्तिएरै उसको ननिको चाल डरायो।

Recommended Posts