रंगीन चाहेँ जिन्दगी यो सादा मात्रै लेख्यौ किन?
जे जे लेख्नु पर्थ्यो माथमा आधा मात्रै लेख्यौ किन?
छैन केही गुनासो त जे जे दिन्छौ स्वीकार्दै छु ,
पिर बाधा चुल्याउन मलाई मात्रै देख्यौ किन?

Recommended Posts