न त घट्छ सुगन्ध त्यो गुलाबमा काँडा हुँदा,
नबिर्सन्छ मनले तिमीलाई दूरी थोरै टाढा हुँदा।
उस्तै फुलोस् विश्वासको गुलाब जस्तो पहिले फुल्थ्यो,
समान देख्नु तिमीले माया थोरै फिक्का गाढा हुँदा।।

Recommended Posts