जिन्दगी छैन सजिलो सजिलो बनाउनुपर्छ
त्यसै दिँदैनन् बरदान भगवान र पो त मनाउनुपर्छ ,
कुरो गरिरहन्थ्यो उ ,ठूला बडाको कुकर्म पनि बास्ना आउछ भनेर,
नजानेरै निर्धो गर्छ गल्ती र पनि उसले गनाउनूपर्छ।।

Recommended Posts