मैले मागेँ भने खुसी
अौकात मिलाएर देउ भगवान्
ज्यादा प्रकाशले मलाई
अन्धो बनाएछ।।

Recommended Posts