पिपला ढुङ्गाना

कतै बाँचेर मरिरहेछ जिन्दगी
कतै मरेर बाँचिरहेछ,
कहिले मर्नु न बाँच्नुको दोसाँधमा
कहिले बाँच्नु र मर्नुको संघारमा
साँच्चै जिन्दगी मरेर बाँचिरहेछ या
मरेरै बाँचिरहेछ होला?
सोध्न मन छ त्यो एक हुल बुख्याचाहरु सँग
साँच्चै जिन्दगी बाँच्न त बाँचिरहेछ?

Recommended Posts